GDPR

Nájemce poskytuje Pronajímateli souhlas, aby v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR), zpracovával, dále poskytoval třetím osobám a archivoval jím poskytnuté osobní údaje obsažené v smlouvě o přechodném pronájmu či Nájemcem jinak sdělené, a to za účelem plnění závazků vyplývajících z této smlouvy a výkonu dalších činností vztahujících se k předmětu této smlouvy.

Informace o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů jsou také součástí smlouvy o přechodném nájmu.